AoE Thập Bát Tinh Tú Tranh Hùng: Kết quả bốc thăm chia nhánh đấu!

EGO Play | 18/02/2021


Giải đấu AoE Thập Bát Tinh Tú Tranh Hùng sẽ diễn ra trong ba ngày là 19, 20 và 21/2 tới đây. Hiện tại phía Trung Quốc đã tổ chức lễ bốc thăm chia nhánh đấu của cả bốn nội dung là solo Shang, solo Assyrian, solo Random, 33 Shang thuần tiễn. Kết quả được công bố chính thức như sau:

 

 

Ở tất cả các nội dung solo : 16 game thủ đánh loại trực tiếp. Vòng đầu 8 game thủ Trung Quốc gặp 8 game thủ Việt Nam.

+Random : Chạm 3, chung kết chạm 4

+Shang, Assyrian : Vòng 1 và vòng 2 đánh chạm 3, bán kết chạm 4, chung kết chạm 5

+ Nội dung 3 vs 3 Shang thuần tiễn: Vòng đầu loại trực tiếp, 3 đội vào vòng trong đánh tính điểm - đều chạm 4

 

 

 

 

Cơ cấu giải thưởng

Solo random - 16 người tham gia 

Nhất:  13.500.000

Nhì:  8.000.000

Ba:  5.000.000

 

Solo Shang 16 người

Nhất  13.500.000

Nhì  8.000.000

Ba  5.000.000

 

Solo Assyrian 16 người

Nhất  13.500.000

Nhì  8.000.000

Ba  5.000.000

 

33 Shang 18 người

Nhất  16.400.000

Nhì  10.000.000

Ba  6.000.000

Loại trực tiếp