Tải EGOPlay

Tải bản cài đặt EGOPlay

Dung lượng: 207MB Version: 4.2.1.0

Tải bản nén

Dung lượng: 207MB Version: 4.2.1.0

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu tối thiểu Đề xuất
O/S O/S Windows XP SP3 O/S Windows XP SP3+
CPU CPU PentiumIV 2.0GHz Intel® Core™ i3 2.2GHz+
Bộ nhớ chính 1GB 2GB+
RAM 512MB 2GB+
Card đồ họa Card đồ họa Aceleration-3D3D Card đồ họa Aceleration-3D+
Bộ nhớ video 32MB 64MB+
DirectX DirectX 8.0 DirectX 9.0+
Phiên bản IE IE 7.0 IE 8.0+
totop-fixed-icon
support-fixed-icon