Sự kiện

line
09:33 - 16/11/2023
EGOPLAY xin chúc mừng người hungdz3211 đã rung trúng giải thưởng Chuột không dây DareU LM106G tại sự kiện Rung Cây Trúng Táo. Chỉ 1 giây rung, người chơi...
10:18 - 15/11/2023
EGOPLAY xin chúc mừng người chơi CaiDauLanh6789 đã rung trúng giải thưởng Tai nghe DareU EH722S tại sự kiện Rung Cây Trúng Táo....
10:12 - 15/11/2023
EGOPLAY xin chúc mừng người chơi ducnm1102 đã rung trúng giải thưởng Bàn Phím Cơ Dareu EK810 tại sự kiện Rung Cây Trúng...
09:47 - 15/11/2023
EGOPLAY xin chúc mừng người xgatapchoix đã rung trúng giải thưởng Chuột không dây DareU LM106G tại sự kiện Rung Cây Trúng...
14:22 - 13/11/2023
EGOPLAY xin chúc mừng người chơi Lac_Da_Than đã rung trúng 1 trong 6 Giải Nhất: Combo Gaming Gear tại sự kiện Rung Cây Trúng Táo. Với nhân...
10:57 - 13/11/2023
EGOPLAY xin chúc mừng người VN_VoLuonDung đã rung trúng giải thưởng Chuột không dây DareU LM106G tại sự kiện Rung Cây Trúng...
09:05 - 11/11/2023
EGOPLAY xin chúc mừng người Play6789 đã rung trúng giải thưởng Chuột không dây DareU LM106G tại sự kiện Rung Cây Trúng Táo....
09:48 - 10/11/2023
Duy nhất 2 ngày chốt đơn chống lỗ. Tính ra chỉ 833 vnd/ ngày để sở hữu những đặc quyền VIP EGOPLAY trong 90 ngày cực kì hấp dẫn. Nhanh...
16:54 - 09/11/2023
EGOPLAY xin chúc mừng người chơi Star_OngTrum đã rung trúng giải thưởng Bàn Phím Cơ Dareu EK810 tại sự kiện Rung Cây Trúng...
14:40 - 08/11/2023
EGOPLAY xin chúc mừng người chơi BG_BapSuBeO đã rung trúng giải thưởng Tai nghe DareU EH722S tại sự kiện Rung Cây Trúng Táo. Chỉ 1 giây...
10:27 - 08/11/2023
EGOPLAY xin chúc mừng người chơi Ga_Vit_Noi_Bai đã rung trúng giải thưởng Chuột không dây DareU LM106G tại sự kiện Rung Cây Trúng Táo....
15:06 - 07/11/2023
EGOPLAY xin chúc mừng người chơi DungGa1995 đã rung trúng giải thưởng Tai nghe DareU EH722S tại sự kiện Rung Cây Trúng Táo. Chỉ 1 giây...
totop-fixed-icon